BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1091/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 października 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Rokietnicy-filia w Owińskach, ul. Poznańska 15.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na budowę kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy - filia w Owińskach, ul. Poznańska 15.

§ 2. Zatwierdzić dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jan Grabkowski - Przewodniczący Komisji;
2. Olgierd Pietrzak;
3. Aleksandra Waszak;
4. Grażyna Szmygin;
5. Adam Habryło;
6. Karina Majcherska - Sekretarz Komisji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:59
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-25 10:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9073
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-25 14:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20