BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1104/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 listopada 2002r. 

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni w Zespole Szkół w Rokietnicy - filia w Owińskach, ul. Poznańska 15.

Uchwała Nr 1105/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 listopada 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni w Zespole Szkół w Rokietnicy - filia w Owińskach, ul. Poznańska 15.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik* do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1106/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 listopada 2002r.

w sprawie:
upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu do podpisania umów odbioru ciepła z PEC-Poznań SA i energii elektrycznej z Energetyką Poznańską.

Uchwała Nr 1107/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 listopada 2002r.

w sprawie:
upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach do udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO.

Uchwała Nr 1108/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 listopada 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drogi pieszo-jezdnej przed wejściem do budynku Szkoły Średniej w Swarzędzu.

Uchwała Nr 1109/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 listopada 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie udzielenia ulgi czynszowej firmie Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich Konsyliarz NZOZ.

Uchwała Nr 1110/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 listopada 2002r.

w sprawie:
dofinansowania wykonania witraża z herbem Powiatu Poznańskiego w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie.

Banery