BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1111/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
Z dnia 8 listopada 2002r. 

w  sprawie:
zatwierdzenia treści aneksu do porozumienia z Miastem Poznań.

Uchwała Nr 1112 /2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2002r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie I etapu remontu kapitalnego budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu, ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 1113/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2002r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: sprzątanie pomieszczeń terenu wokół nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 1114/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2002r. 

w sprawie:
zwolnienia z opłat czynszu za gabinet pielęgniarski szkolnej firmy „Profamilia”, działający na terenie Zespołu Szkół im. D. Chłapowskiego przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie.

Uchwała Nr 1115/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2002r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu, Oddział Poznański na realizację zadania pn. „Rajd pieszy na Dziewiczą Górę”.

Uchwała Nr 1116/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2002r. 

w sprawie:
przydzielenia dodatkowej kwoty 80 zł na realizację wystawy pt. „Królowa Rycheza - Polska i Nadrenia” przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Poznaniu.

Uchwała Nr 1117/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Uchwała Nr 1118/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2002r. 

w sprawie:
ustalenia projektu budżetu Powiatu poznańskiego na rok 2003.

Banery