BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1119/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 listopada 2002r. 

w  sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę kotłowni w Zespole Szkół w Rokietnicy - filia w Owińskach, ul. Poznańska 15.

Uchwała Nr 1120/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 listopada 2002r.

w sprawie:
podziału środków finansowych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Banery