BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1121/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 listopada 2002r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 833/2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2002 rok.

Na postawie art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 71 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 833/2002 z dnia 11.02.2002 r. z późn. zm. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:
- w § 5 wiersz 9 kolumna 6 "Termin przeprowadzenia kontroli" tabeli otrzymuje brzmienie: "grudzień 2002 r.",
- w § 5 skreśla się wiersze 10 i 12 tabeli.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Uchwała zmienia termin przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Rokietnicy na grudzień 2002 r. oraz anuluje kontrole w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu i w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu. W wyniku zmian udział wydatków jednostek kontrolowanych w 2002 r., w wydatkach jednostek organizacyjnych Powiatu ogółem wyniesie 51,14 % (wg planów finansowych na rok 2002, stan z 1.01.2002 r.). Konieczność zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 833/2002 z dnia 11 lutego 2002 r. jest konsekwencją realizacji w 2002 r. dodatkowej kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" Sp. z o.o.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:09
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-26 13:23

« wstecz

Banery