BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1122/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 listopada 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2002/03.

Na postawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 01.142, poz. 1592) w związku z art. 31 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 96.67.329 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 01.61.624 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się arkusze organizacyjne na rok szkolny 2002/2003 następujących szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański:
1. Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
2. Liceum Ogólnokształcące w Kórniku
3. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
4. Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym
5. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
6. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
8. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji Przemysławowi Wantuchowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Dyrektorzy szkół złożyli w Starostwie arkusze organizacyjne i budżety szkół na rok 2003. Kontrolę poprawności zapisów w arkuszach z prawem oświatowym przeprowadził wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Arkusze organizacyjne mają pozytywną opinię organu nadzoru pedagogicznego. Umożliwia to z kolei zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący.
Proponuję zatwierdzić arkusze organizacyjne w przedstawionej wersji, zaznaczając, że plan nauczania może być realizowany w tym przypadku, gdy ma pokrycie finansowe w przyznanym budżecie na rok 2002. Jeżeli środki finansowe przyznane dalej jednostce nie wystarczą na realizację programu nauczania w roku budżetowym 2003, to dyrektorzy szkół muszą sporządzić aneks do arkusza organizacyjnego szkoły.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:10
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-26 13:30

« wstecz

Banery