BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1123/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 listopada 2002r.

 

w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz § 3 Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu "FLORA WEND" sp. z o.o. dotację w wysokości 500 zł na dofinansowanie kosztów budowy wanny szklarskiej w hucie szkła w Pobiedziskach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-08-18 15:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-26 13:35

« wstecz

Banery