BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1125/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2002r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na akcję charytatywną "Milion rupii dla Ojca Mariana Żelazka".

Uchwała Nr 1126/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2002r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup pucharów na IV Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Radnych Gmin w Halowej Piłce Nożnej w Dopiewie.

Uchwała Nr 1127/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2002r.

 w sprawie:
odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2, .........................................*

Uchwała Nr 1128/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2002r.

 w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2.

Uchwała Nr 1129/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2002r. 

w sprawie:
zatwierdzenia kwot przeznaczonych na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z terenów wiejskich uczących się w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 1130/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2002/2003.

Uchwała Nr 1131/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2002r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na promocję Powiatu Poznańskiego podczas „Salonu Wielkopolskiego 2002”.

Banery