BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1127/2002 
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 25 listopada 2002r.

 

w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2, .........................................*

Na postawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - tekst jednolity) oraz art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Odwołuje się z dniem 20 listopada 2002 roku panią ...................................... * ze stanowiska - dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w związku z objęciem z dniem 19 listopada 2002 roku funkcji burmistrza Gminy Mosina.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 20 listopada 2002 roku.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pani .......................................* złożyła do Starosty Poznańskiego wniosek o odwołanie jej ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2, w związku z objęciem z dniem 19 listopada 2002 roku funkcji Burmistrza Gminy Mosina. Wniosek ten oznacza rezygnację pani ........................................* z kierowania powierzonym jej pieczy Ośrodkiem i dlatego też należy odwołać ją ze stanowiska dyrektora tego ośrodka. *Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
.

Ryszard Pomin
Starosta Poznański

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-26 14:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6406
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-26 15:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35