BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1128/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2002r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2.

Na postawie art. 4 ust. 1 pkt i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - tekst jednolity) oraz art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2.

§ 2. Tryb i zasady przeprowadzenia konkursu określa "Regulamin konkursu na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji - p. Przemysławowi Wantuchowi, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego pełnienie obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie powierzono pani Bożenie Mazur - dotychczasowej wicedyrektor Ośrodka - zgodnie z art. 36a ust. 4a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Obowiązki te pani Mazur ma powierzone do czasu wyłonienia kandydata na to stanowisko w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy. W związku z powyższym, proponuję ogłosić konkurs na dyrektora powyższego Ośrodka.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:18
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-26 14:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5933
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-26 15:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23