BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1129/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 25 listopada 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia kwot przeznaczonych na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z terenów wiejskich uczących się w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Na postawie: art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - tekst jednolity), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyznaje się szkołom średnim prowadzonym lub dotowanym przez Powiat Poznański, kwoty przeznaczone na stypendia socjalne, przyznawane uczniom pochodzącym z terenów wiejskich, uczących się w szkołach średnich kończących się maturą, zgodnie z podziałem określonym w załączniku* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Powiat Poznański otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach "Paktu dla rolnictwa i obszarów wiejskich - Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Młodzieży Wiejskiej", kwotę 150100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień-grudzień 2002 r. Kwota ta została podzielona pomiędzy te szkoły publiczne i niepubliczne, w których nauka kończy się maturą. Przy podziale środków kierowano się następującymi kryteriami: ilością uczniów ze środowiska wiejskiego uczących się w poszczególnych placówkach, ilością uczniów korzystających z internatu, dojeżdżających, bądź zamieszkałych w miejscowości gdzie znajduje się dana szkoła. Przydzielając środki, zaproponowano taki podział, aby koszty kształcenia ponoszone przez poszczególne grupy uczniów były zbliżone.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-26 14:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5935
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-26 15:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23