BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1130/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2002/2003.

Na postawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 01.142 poz. 1592) w związku z art. 31 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 96.67.329 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 21 maja 2001 roku, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 01.61.624 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się arkusze organizacyjne na rok szkolny 2002/2003 następujących szkół prowadzonych przez Powiat Poznański:
1. Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu,
2. Zespół Szkół w Rokietnicy
.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Panu Przemysławowi Wantuchowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Dyrektorzy szkół złożyli w Starostwie arkusze organizacyjne i budżety szkół na rok 2003.Kontrolę poprawności zapisów w arkuszach z prawem oświatowym przeprowadził wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Arkusze Organizacyjne mają pozytywną opinię organu nadzoru pedagogicznego. Umożliwia to z kolei zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący. Proponuję zatwierdzić arkusze organizacyjne w przedstawionej wersji, zaznaczając że plan nauczania może być realizowany w tym przypadku, gdy ma pokrycie finansowe w przyznanym budżecie na rok 2002. Jeżeli środki finansowe przyznane danej jednostce nie wystarczą na realizację programu nauczania w roku budżetowym 2003, to dyrektorzy szkół muszą sporządzić aneks do arkusza organizacyjnego szkoły.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:20
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-26 15:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6401
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-26 15:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40