BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1131/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2002r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na promocję Powiatu Poznańskiego podczas „Salonu Wielkopolskiego 2002”.

Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 500 złotych (pięćset złotych) na promocję Powiatu Poznańskiego polegającą na ufundowaniu nagrody Starosty Poznańskiego dla pani Marii Silskiej artystki-malarki z Pecnej.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określone w § 1 pochodzą z budżetu Powiatu Poznańskiego-dział 750/95 administracji publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 13.06.2002 roku Starosta Poznański objął patronat nad "Salonem Wielkopolskim 2002", który prezentuje dorobek artystów plastyków z Województwa Wielkopolskiego zrzeszonych w Związku Plastyków. Uważam, że ufundowanie nagrody Starosty Poznańskiego dla artystki z Pecnej może być elementem wspierania kultury tworzonej na terenie Powiatu Poznańskiego. W związku z tym podjęcie powyższej Uchwały uważam za uzasadnione.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:21
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-26 15:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6442
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-26 15:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20