BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 5/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2002
r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej zgodnie z Polską Normą: PN-S-73200 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 167, poz. 1379).
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na postawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej zgodnie z Polską Normą: PN-S-73200 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 167, poz. 1379).

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Małgorzata Kaniewska - Przewodnicząca;
2) Aleksandra Waszak;
3) Grażyna Szmygin;
4) Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 09:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6539
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-27 10:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-20 15:45