BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 8/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę i montaż mebli dla potrzeb
Szkoły Średniej w Swarzędzu.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 9/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 grudnia 2002r. 

w sprawie:
zmiany w regulaminie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, który jest załącznikiem do uchwały Nr 855/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 18 marca 2002 roku.

Uchwała Nr 10/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 9 grudnia 2002r. 

w  sprawie:
stanowiska w sprawie wysokości wag algorytmu dotyczących niepełnosprawności uczniów.

Uchwała Nr 11/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 grudnia 2002r. 

w  sprawie:
powołania zespołu opiniującego wnioski na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr 12/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie:
udzielenia dofinansowania Gminnemu Klubowi Sportowemu "TARNOVIA" w Tarnowie Podgórnym na organizację VII Serii Pucharu Polski Wyścigu Kolarskiego w Przełajach.

Banery