BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 8/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę i montaż mebli dla potrzeb Szkoły Średniej w Swarzędzu.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na postawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż mebli dla potrzeb Szkoły Średniej w Swarzędzu.

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Tomasz Łubiński - Przewodniczący;
2) Przemysław Wantuch;
3) Grażyna Szmygin;
4) Aleksandra Waszak;
5) Adam Habryło.

§ 4. Powołać do pracy w komisji przetargowej Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu Pana Przemysława Jankiewicza w charakterze doradcy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 10:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6474
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-27 11:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-09 19:32