BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 10/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2002r.

 

w sprawie: stanowiska w sprawie wysokości wag algorytmu dotyczących niepełnosprawności uczniów.

Na postawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami) oraz § 21 ust. 2 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 uchwały Nr 4/XX/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Rady Powiatu Poznańskiego uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie określenia wartości wag algorytmu, dotyczących niepełnosprawności uczniów, będące załącznikiem* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Wagi algorytmu dzielącego subwencję oświatową na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego przewidują między innymi, że wielkość środków finansowych zależna jest od stopnia niepełnosprawności uczniów. Ich wartości nie są jednak wystarczające w porównaniu z wagami dla uczniów szkoły masowej. Dokładne wyliczenia wartości wag, przy których nastąpiłoby zrównanie finansowania kształcenia tych kategorii uczniów są zawarte w załączniku do pisma EK 3054/11/02 z dnia 14.11.02, skierowanego przez Starostę Poznańskiego do MENiS. Związek Powiatów Polskich, poprzez swoich przedstawicieli w Zespole ds. Edukacji, Kultury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dąży do zmiany tych wag. Wsparcie Zarządu Powiatu udzielone Związkowi Powiatów Polskich może pomóc w staraniach o zapisanie w algorytmie właściwych wartości wag.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:40
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 11:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4838
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-27 11:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 10:10