BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 11/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2002r.

 

w sprawie: powołania zespołu opiniującego wnioski na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Na postawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55 poz. 662 z 17 lipca 2000 r.). Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół opiniujący wnioski na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwany dalej zespołem.

§ 2. Zespół przedstawia Zarządowi Powiatu propozycje ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

§ 3. Zespół działa w następującym składzie:
a) Ewa Dalc - przewodnicząca, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego;
b) Elżbieta Bijaczewska - specjalista z zakresu pomocy społecznej, dyrektor PCPR;
c) Wanda Konus - Przedstawiciel Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej Rady Powiatu Poznańskiego;
d) Teresa Gromadzińska - Kierownik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego, sekretarz Zespołu.

§ 4. Regulamin pracy zespołu stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Pani Ewie Dalc - Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 12a ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecać, w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu oraz innym kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierać je w tym finansowo. Na 2003 rok Powiat Poznański ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:40
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 11:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5866
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-27 11:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-15 15:10