BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 13/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie:
wykazu jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 14/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 grudnia 2002r. 

w sprawie:
zbycia aparatów komórkowych.

Uchwała Nr 15/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 grudnia 2002r. 

w  sprawie:
przyjęcia regulaminu przyznawania środków finansowych na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 16/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie:
podziału środków finansowych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 17/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 grudnia 2002r. 

w sprawie:
unieważnienia przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.:
"Modernizacja budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu,
ul. Słowckiego 8".

Uchwała Nr 18/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 grudnia 2002r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu, ul. Słowackiego 8".
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 19/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 grudnia 2002r.

 w sprawie:
zatwierdzenia umowy o roboty dodatkowe dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zwiększonego zakresu robót w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szkoły Średniej w Swarzędzu”.

Uchwała Nr 20/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 grudnia 2002r. 

w sprawie:
zatwierdzenia umowy o roboty dodatkowe dotyczącej wykonania wymiany instalacji c.w.u. oraz zainstalowania podgrzewacza c.w.u. w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn.:„Budowa kotłowni gazowej w ZSOiZ w Rokietnicy - Filia w Owińskach,
ul. Poznańska 15”.

Banery