BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 22/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2002r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją IV Powiatowego Kolędowania w Buku.

Uchwała Nr 23/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2002r. 

w  sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w ilości 60.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu.

Banery