BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 23/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w ilości 60.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na postawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust.1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy BGW sp. z o.o., ul. Syrenia 9, 60-960 Poznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w ilości 60.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, która zaoferowała realizację zadania za cenę 85.058,40 zł brutto.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Ewa Dalc

drukuj ()

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2003-07-09 10:04
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 14:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-09 10:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-09-26 09:47

« wstecz

Banery