BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 24/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 grudnia 2002r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Policealnym Studium Informatyki dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Banery