BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 25/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r. 

w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” s.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora.

Uchwała Nr 26/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyboru podmiotu realizującego zadanie Powiatu Poznańskiego w zakresie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.

Uchwała Nr 27/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r. 

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Uchwała Nr 27A /2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r. 

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Banery