BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 188 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyboru z wolnej ręki firmy "CIEPŁOWNIK" na prowadzenie nadzoru serwisowego kotłowni olejowej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 189 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 zcerwca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie II Etapu budowy Szkoły Średniej w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5 a. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 190/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie:
1. Wyrażenia zgody na oddanie w najem Skarbowi Państwa - Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polnej 13 IV piętra w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego 2. Zatwierdzenia projektu umowy przedwstępnej najmu.

Uchwała Nr 191/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 192/ 2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 193/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 194/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 195/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003

Uchwała Nr 196/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Uchwała Nr 197/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie:
upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umowy pożyczki w związku z realizacją przedsięwzięcia pt. "Wykonanie I etapu remontu kapitalnego budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu ul. Słowackiego 8

Uchwała Nr 198/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie:
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Uchwała Nr 199/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie:
zatwierdzenia projektu uchwały Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 200/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" sp.z.o.z. oraz powołania likwidatora

Banery