BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Może to być pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego punktu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych: www.pokrzywdzeni.gov.pl (zakładka: Sieci pomocy).

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2014-10-07 12:38
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 13:49

 

Komunikat Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informujemy, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej

są opublikowane zaktualizowane bazy danych oraz rejestry z województwa wielkopolskiego dotyczące:

 • podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
 • placówek udzielających tymczasowego schronienia,
 • placówek udzielających specjalistycznego poradnictwa.
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-08-10 11:23
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 13:50

drukuj całą stronę

Banery