BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 402/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2001r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo".

Uchwała Nr 403/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położoną w Poznaniu, ul. Słowackiego 8/10, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 404/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy centrali telefonicznej MATRA w oparciu o model MC 6540L w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 405/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia
3 stycznia 2001r.

w sprawie:
udzielenia dofinansowania na realizację zadania pn. V Spotkania Zespołów Flażoletowych "Śladami Trzech Króli".

Banery