BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 406/2001
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2001r.

 

w sprawie: opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Dróg Powiatowych Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie miasta Lubonia.
2. Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik nr 1* do mniejszej uchwały.
3. Przebieg dróg określa mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik nr 2* do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Drogi położone na terenie miasta Lubonia wymienione w załączniku nr 2 niniejszej uchwały winny zakwalifikowane być na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do dróg gminnych, gdyż są to drogi o znaczeniu lokalnym, które nie są zaliczone do innych kategorii i równocześnie stanowią one uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

* Załącznik nr 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostawa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 12:35
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 09:49

« wstecz

Banery