BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 409/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2001r.

 

w sprawie:
1. Zmiany § 2. Uchwały Nr 403/2001 z dnia 03 stycznia 2001 r dotyczącej ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położoną w Poznaniu, ul. Słowackiego 8/10, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia zmienić zapis w § 2. przytoczonej powyżej Uchwały i w miejsce "dokumentacji przetargowej" wprowadzić "specyfikację istotnych warunków zamówienia".

§ 2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 12:54
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 09:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4720
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-31 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:25