BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 412/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2001r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i robót budowlanych związanych z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd zatwierdza wybór: Przedsiębiorstwa Remontowo-Inwestycyjnego Ciepłownictwa PEC-REM z siedzibą w Poznaniu, ul. Drobna 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu za cenę 537 852,- zł (netto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 12:58
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 10:14

« wstecz

Banery