BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 413/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2001r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb rejestracji pojazdów w okresie 2001-2002.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje: Zarząd zatwierdza wybór:

§ 1. Firmy "UTAL" sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczynie, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb rejestracji pojazdów w okresie 2001-2002 za cenę 1 455 050,- zł ( netto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Komunikacji i Transportu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 12:59
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 10:17

« wstecz

Banery