BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWALA Nr 417/200
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2001r.

 

w sprawie: udzielenia dofinansowania Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu na wydanie folderu okolicznościowego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 579 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu, zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", kwotę w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na dofinansowanie wydania folderu przygotowanego z okazji 10-lecia Stowarzyszenia.

§ 2. Przekazanie i rozliczanie środków finansowych wymienionych w § 1 nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 nastąpi na konto nr 1020419928004-270-1 w PKO BP O/Swarzędz z działu 750 (75095) budżetu powiatu - administracja publiczna.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się członkowi Zarządu - Gabrieli Ozorowskiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu obchodzi 10 rocznicę powołania i otworzyło całodzienny warsztat terapii zajęciowej z pracowniami. Aby przybliżyć informację o swojej działalności Stowarzyszenie wydało folder okolicznościowy.
Ze względu na szczupłe środki finansowe Stowarzyszenia, a także ze względu na fakt wsparcia potrzebnej tak społecznie działalności dofinansowanie wydania folderu w wysokości 1000 zł uważam za zasadne.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 13:09
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 12:26

« wstecz

Banery