BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 418/2001
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2001r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Zarządowi Fundacji Wspierania Szkół Sportowych w Poznaniu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki,
Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Zarządowi Fundacji Wspierania Szkół Sportowych w Poznaniu, dotację w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), na akcję "Zima 2001" obejmującą zajęcia nauki i doskonalenia pływania, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynajmu basenu.
2. Zajęcia odbędą się na pływalni krytej w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 11a w dniach od 22.01.2001 r. do 02.02.2001 r.
3. W zajęciach będą uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół powiatu poznańskiego.

§ 2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.
2. Środki finansowe będą przekazane z puli budżetu powiatu, dział 926 (rozdział 92605) kultura fizyczna i sport.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4.  Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 9 stycznia 2001 r. Zarząd Fundacji Wspierania Szkół Sportowych w Poznaniu wystąpił o przyznanie dotacji w wysokości 7.000 zł na pokrycie części kosztów akcji "Zima 2001" obejmującej zajęcia nauki i doskonalenia pływania. Zajęcia odbędą się na pływalni krytej w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 11a, w terminie od 22.01.2001 r. do 02.02.2001 r. W zimowym wypoczynku udział wezmą dzieci i młodzież ze szkól powiatu poznańskiego. Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu dotacji w kwocie 5.000 zł na pokrycie części kosztów wynajmu basenu.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 13:10
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 12:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8256
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-31 12:46
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40