BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 419/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2001r.

 

w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji powiatu na rozgrywki o mistrzostwo Rejonu Poznań w piłce koszykowej chłopców.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Puszczykowie środki finansowe w kwocie do 400 zł (słownie: czterysta złotych) na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji powiatu do Nowego Tomyśla na rozgrywki o mistrzostwo Rejonu Poznań w piłce koszykowej chłopców.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w formie refundacji po wykonaniu zadania, na konto Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie BH S.A. O/Poznań 10301247 - 00800000 z działu 926 (rozdział 92605) budżetu powiatu.

§ 3. Środki finansowe na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w niniejszej uchwale.

§ 4. Niniejsza uchwała stanowi podstawę wypłaty przydzielonych środków finansowych, po przedstawieniu rozliczenia poniesionych kosztów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie wystąpiło o zrefundowanie kosztów przejazdu do Nowego Tomyśla, na rozgrywki o mistrzostwo Rejonu Poznań w piłce koszykowej chłopców. Powiat poznański reprezentować będą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu dofinansowania w kwocie do 400 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 13:11
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 12:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8273
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-31 12:46
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56