BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 421/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2001r.

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Uchwała Nr 422 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników na surowce wtórne pozyskiwane z terenu powiatu poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na dostawę pojemników dla potrzeb powiatu poznańskiego.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 423/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2001r.

w sprawie:
przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 424/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2001r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na wcześniejsze przeprowadzenie egzaminu z nauki zawodu oraz powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Bolechowie.

Uchwała Nr 425/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2001r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją II Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 426/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2001r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją II Powiatowego Kolędowania w Buku.

Uchwała Nr 427/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2001r. 

w sprawie:
unieważnienia przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy centrali telefonicznej MATRA
w Starostwie Powiatowym, ul. Jackowskiego 18/20.

Banery