BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 421/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2001r.

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3, 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/4 o pow. 4737 m2 zapisanej w KW 127 669.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości określonej w § 1 w wysokości 307.275,00 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych).

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:
1. Marek Woźniak - Przewodniczący;
2. Jerzy Wiktorko;
3. Paweł Klimek;
3. Członek Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr XXII/186/2000 z dnia 26 września 2000 r. wyraziła wolę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/4 o pow. 4737 m2 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego. Powyższa działka znajdowała się w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kobylnicy, który zgłosił zbędność zarządu tym gruntem.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż powyższej nieruchomości winna nastąpić w trybie przetargowym uregulowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. z 1998 r. Nr 9, poz. 30).
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą z dnia 20 listopada 2000 r. ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości. Z uwagi na nie złożenie ofert w pierwszym przetargu, zachodzi konieczność przeprowadzenia drugiego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.

Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami
Małgorzata Gedymin

 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 13:45
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 13:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6433
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-31 13:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56