BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 422/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2001r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników na surowce wtórne pozyskiwane z terenu powiatu poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na dostawę pojemników dla potrzeb powiatu poznańskiego.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę pojemników na surowce wtórne pozyskiwane z terenu powiatu poznańskiego.

§ 2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę pojemników dla potrzeb powiatu poznańskiego stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jerzy Lechnerowski - Przewodniczący;
2. Krzysztof Generalczyk;
3. Krzysztof Krauze;
4. Aleksandra Waszak;
5. Grażyna Szmygin;
6. Tadeusz Cieślak;
7. Janusz Filipiak;
8. Jan Marcianiak;
9. Marek Ratajczak.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 13:46
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 13:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6431
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-31 13:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56