BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 423/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2001r.

 

w sprawie: przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr IX/75/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999 r. Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać Gminie Stęszew dotację w wysokości 150.000 zł na rekultywację kwatery nr II składowiska odpadów komunalnych w Srocku Małym.

§ 2. Postanawia się przyznać Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotacje w wysokości 125.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo-chemiczno-ekologicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mosinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Do Starostwa wpłynęły 3 wnioski o przyznanie dotacji z PFOŚiGN:
1. gmina Stęszew zwróciła się o dotację w wysokości 150.000 zł na dofinansowanie rekultywacji II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Srocku Małym.
2. Komenda Miejska PSP w Poznaniu złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 125.000 zł zakupu samochodu gaśniczo-chemiczno-ekologicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mosinie.
3. sołectwo Tarnowo w gminie Kostrzyn Wlkp. wystąpiło o dofinansowanie zakupu beczkowozu w wysokości 17.000 zł.
W dniu 17 stycznia 2001 r. wnioski były opiniowane przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu. Proponuje się przyznać środki finansowe na 2 pierwsze zadania, które mają charakter ponadgminny. Przyznanie środków na te zadania jest zgodne z Planem przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyjętym w projekcie budżetu powiatu poznańskiego na 2001 r.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 13:47
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 13:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6707
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-31 13:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 15:10