BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 428/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2001r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: druk "Biuletynu Powiatu Poznańskiego" ISSN-1640-3177.

Uchwała Nr 429/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 430/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2001r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18/20 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 431/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Poznańskiej Fundacji Artystycznej na przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla nauczycieli - instruktorów amatorskich zespołów teatralnych pn. "Wychowanie przez Teatr".

Uchwała Nr 432/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2001r.

w sprawie:
zasad gospodarowania majątkiem likwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p. z. o. z. w Poznaniu.

Uchwała Nr 433/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2001r.

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na najem pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu.

Banery