BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 428/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2001r.

 

w sprawie:  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: druk "Biuletynu Powiatu Poznańskiego" ISSN-1640-3177.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd zatwierdza 1. Wybór Wydawnictwa ACARUS z siedzibą w Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na druk "Biuletynu Powiatu Poznańskiego" ISSN-1640-3177.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na druk "Biuletynu Powiatu Poznańskiego" oferta Wydawnictwa "ACARUS" uzyskała najwyższą liczbę punktów za cenę. Wiarygodność oferenta oceniana była wg indywidualnej oceny każdego z członków komisji. W ocenie Komisji oferta nr 04 uzyskała największą liczbę punktów.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 13:54
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 13:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5652
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 09:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35