BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 429/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2001r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)  Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na a dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:

1. Jan Grabkowski - Przewodniczący;
2. Karol Chyra;
3. Grażyna Szmygin;
4. Adam Habryło;
5. Rafał Urbański;
6. Małgorzata Kaniewska;
7. Dariusz Szymczak;
8. Tomasz Łubiński.

§ 4. W charakterze doradcy w pracach komisji uczestniczyć będzie informatyk z Ośrodka Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 13:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 13:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5645
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 09:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44