BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 431/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2001r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Poznańskiej Fundacji Artystycznej na przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla nauczycieli - instruktorów amatorskich zespołów teatralnych pn. "Wychowanie przez Teatr".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Poznańskiej Fundacji Artystycznej dotację w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysiący złotych) na realizację zadania pn. "Wychowanie przez Teatr". Warsztaty odbędą się w terminie 10.02.2001 r. - 04.03.2001 r. w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o dotację na wykonanie zadania pn. "Wychowanie przez teatr". "Wychowanie przez teatr" to warsztaty teatralne dla nauczycieli – instruktorów amatorskich zespołów teatralnych, działających na terenie powiatu poznańskiego, które odbędą się w terminie od 10.02.2001 r. do 4.03.2001 r. w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. Warsztaty prowadzone będą przez wybitnych fachowców - praktyków z dziedziny muzyki, plastyki, ruchu scenicznego oraz przedstawicieli nauk pokrewnych sztuce scenicznej.
W programie przewidziano 60 godzin zajęć (4 grupy po 14 osób) w tym: doskonalenie warsztatu aktorskiego, nowoczesne zjawiska we współczesnym teatrze, kultura żywego słowa, przygotowanie spektaklu teatralnego, plastyka ruchu, muzyka i dźwięk. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 24.01.2001 r. zaopiniowała wniosek pozytywnie proponując udzielenie dotacji w kwocie 12.000 zł. Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu dotacji w ww. kwocie dla Poznańskiej Fundacji Artystycznej.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 13:57
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 09:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5647
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 09:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46