BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 432/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2001r.

 

w sprawie: zasad gospodarowania majątkiem likwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/178/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania pomieszczeniami, wyposażeniem i sprzętem likwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustal się zasady zagospodarowania majątku likwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu, ul. Słowackiego 8/10, zwanego dalej "Zespołem".

§ 2. 1. Zagospodarowanie majątku polega na jego sprzedaży albo dzierżawie.
2. Przez pojęcie majątku należy rozumieć sprzęt i wyposażenie, których właścicielem do dnia 31 grudnia 2000 r. był Zespół Przychodni Specjalistycznych "w likwidacji".
3. Zagospodarowanie majątku nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy uwzględnieniu ceny rynkowej określonej przez rzeczoznawców.

§ 3. 1. Sprzedaż majątku odbywać się będzie w trybie przetargu publicznego z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ust. 1 nie ma zastosowania do majątku, który stanowi przedmiot obowiązujących umów dzierżawy bądź umów przedwstępnych na dzierżawę.

§ 4. 1. Jeżeli w trybie przetargu publicznego zostanie złożona więcej niż jedna oferta w odniesieniu do danego składnika majątku stosuje się:
a) priorytet oferty charakteryzującej się wyższą ceną;
b) priorytet sprzedaży w stosunku do dzierżawy;
c) priorytet sprzedaży z zapłatą jednorazową w stosunku do sprzedaży na raty;
d) w przypadku, co najmniej dwóch ofert na zagospodarowanie w ten sam sposób zostanie przeprowadzona licytacja.

§ 5. 1. Wobec osób, będących podmiotami umów, o których mowa w § 3 ust. 2 będą stosowane następujące ulgi:
a) przy sprzedaży z zapłatą jednorazową – upust w wysokości 35% ceny rynkowej;
b) przy sprzedaży na raty – upust w wysokości 15% ceny rynkowej przy ilości rat nie większej niż 12 z oprocentowaniem w wysokości ¼ stopy redyskontowej weksla naliczonym od kwoty pozostałej do zapłaty (stopa redyskontowa weksla na dzień 2.01.2001 r. wynosi 21%);
c) przy dzierżawie – roczny czynsz dzierżawy nie niższy niż roczna kwota amortyzacji dotycząca danego przedmiotu powiększona o 7,5 %, bądź w przypadku przedmiotów, które nie podlegają amortyzacji – nie niższy niż 40% wartości rynkowej przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W stosunku do osób nie wymienionych w ust. 1 stosuje się przy sprzedaży na raty, do 12 rat, z oprocentowaniem ¼ stopy redyskontowej weksla naliczonym od kwoty pozostałej do zapłaty.
3. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1, którzy mają w umowie określoną kwotę czynszu, stosowane są kwoty czynszu wynikające z tych umów.

§ 6. Zbycie lub wydzierżawienie majątku nastąpi na podstawie umowy zawartej przez likwidatora.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Gabrieli Ozorowskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 14:04
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 09:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5642
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 09:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40