BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 434/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 lutego 2001r.

 

w sprawie: współfinansowania działalności Powiatowej Dziecięcej Kapeli Dudziarskiej w Stęszewie, w zakresie nauki gry na instrumentach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się kwotę dofinansowania dla Domu Kultury w Stęszewie na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Dziecięcej Kapeli Dudziarskiej w Stęszewie, w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięćtysięcyzłotych), w tym kwotę 1.320 zł na zakup dud oraz 7.680 zł na roczne, wynagrodzenie dla instruktora gry na dudach i skrzypcach.
2. Nauka gry na dudach i skrzypcach odbywać się będzie w Domu Kultury w Stęszewie przez cały 2001 rok.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Dom Kultury w Stęszewie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w roku 2001 działalności Powiatowej Dziecięcej Kapeli Dudziarskiej w Stęszewie. Celem istnienia dziecięcej kapeli dudziarskiej jest popularyzacja wśród dzieci muzycznej tradycji kultury ludowej, terenu wielkopolski. Obecnie w kapeli ćwiczy 12 osób, w tym dzieci i młodzież w różnym wieku - z gmin Stęszew oraz Buk. Kapela jest otwarta na przyjmowanie zainteresowanych muzyką ludową.
Instruktorem jest dudziarz, który uczy gry na dudach i skrzypcach. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 24.01.2001 roku zaopiniowała wniosek pozytywnie, proponując przydzielenie środków finansowych w kwocie 9.000 zł. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania w wysokości 9.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 14:07
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 09:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2834
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 09:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40