BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała 435/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lutego 2001r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów, atramentów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 436/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lutego 2001r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu ofertowego na zbycie okien aluminiowych staroużytecznych.

Uchwała Nr 437/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lutego 2001r.

w sprawie:
zbycia okien aluminiowych staroużytecznych.

Uchwała Nr 438/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lutego 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu dwustopniowego na wykonanie aranżacji i wyposażenia pomieszczeń Rady Powiatu Poznańskiego, ul. Jackowskiego 18/20 w Poznaniu.

Uchwała Nr 439/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lutego 2001 r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Skórzewo na II Turniej Piłki Nożnej - Dopiewo 2001.

Uchwała Nr 440/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lutego 2001r.

w sprawie:
wyboru biegłego rewidenta dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu.

Banery