BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 435/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 lutego 2001r.

 

w sprawie: unieważnienia przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów, atramentów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia unieważnić przetarg nieograniczony na dostawę tonerów, atramentów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (t.j. z 1998 r. Dz. U. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów, atramentów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu wartość szacunkową ustaloną w oparciu o ceny rynkowe na kwotę 110.000 zł tj. nie przekraczjącą kwoty 30.000 EURO.
Z uwagi na to, że cena najkorzystniejczej ofety była wyższa aniżeli kwota, którą zarezerwowano na realizację zadania należy postępowanie unieważnić. Na podstawie złożonych ofert cena nakorzystniejszej oferty przekroczyła wartość:
30.000 EURO (122.771,58 : 3,7795 = 32.483,55 EURO)
gdzie, 122.771,58 zł – cena netto najkorzystniejszej oferty,
3,7795 zł – kurs EURO z dnia 05.02.2001 r.
Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia.

 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 14:09
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 09:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4804
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 10:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-07-15 16:40