BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 440a/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 lutego 2001r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie przy ul. Topolowej 2.

Uchwała Nr 441/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 lutego 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania dla Gimnazjum Nr 1 w Dopiewie na Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Gimnazjów w Koszykówce Chłopców - Turniej Finałowy.

Uchwała Nr 442/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 lutego 2001r.

w sprawie:
udzielenia dofinansowania Ośrodkowi Kultury w Luboniu na realizację wystawy pt. "Z walk o Poznań i okolice w 1945 roku ".

Uchwała Nr 443/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
dnia 19 lutego 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu.

Uchwała Nr 444/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 lutego 2001r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na całodobową ochronę mienia i obiektu położonego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18/20, stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 445/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 lutego 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę i montaż regałów w archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 446/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 lutego 2001r.

w sprawie:
wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych w Powiecie Gnieźnieńskim.

Uchwała Nr 447/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 lutego 2001r.

w sprawie:
opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Uchwała Nr 448/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 lutego 2001r.

w sprawie:
opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2001.

Banery