BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 440a/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 lutego 2001r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie przy ul. Topolowej 2.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), w związku z upływem powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie z dniem 31.08.2001 r. Panu .....................*, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie przy ul. Topolowej 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z nierozstrzygniętym w czerwcu 2000 r. konkursem na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie Zarząd Powiatu Poznańskiego powierzył to stanowisko Panu ....................* na 1 rok tj. do 31.08.2002 r. Nadmienić należy, że Pan ....................* w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Mosinie pracuje na stanowisku nauczyciela od 1982 r. Cztery lata później został kierownikiem szkolenia praktycznego. W 1988 r. został wicedyrektorem ds. wychowawczych. Następnie powierzono mu stanowisko wicedyrektora ds. Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a od 1998 r. wicedyrektora ds. Ośrodka Dokształcania Zawodowego. W 1999 r. otrzymał ocenę pracy szczególnie wyróżniającą.
W związku z tym, że w roku ubiegłym w przeprowadzonym konkursie na dyrektora ZSOiZ w Mosinie, Pan .................* nie uzyskał wymaganej ilości głosów, to Zarząd postanowił ponownie ogłosić konkurs na to stanowisko.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 14:16
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 11:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7521
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 12:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20