BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 442/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 lutego 2001r.

 

w sprawie: udzielenia dofinansowania Ośrodkowi Kultury w Luboniu na realizację wystawy pt. "Z walk o Poznań i okolice w 1945 roku".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Ośrodkowi Kultury, ul. Sobieskiego 97 w Luboniu dofinansowanie w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych), na zorganizowanie wystawy pt. "Z walk o Poznań i okolice w 1945 roku".
2. Kwota wymieniona w ust. 1 zostanie przeznaczona na zebranie materiałów w Archiwum Państwowym i Towarzystwie Fortyfikacji w Poznaniu, selekcję zebranych materiałów oraz rozmieszczenie w przygotowanym pomieszczeniu wystawowym.
3. Wystawa odbędzie się w Ośrodku Kultury w Luboniu w terminie od lutego do maja 2001 r.
4. Współorganizatorami zadania będą Lubońskie Stowarzyszenie Historyczne, Stowarzyszenie Eksploracji i Archeologii Podwodnej EKSPLONUR z Poznania oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, któręj podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Ośrodek Kultury w Luboniu wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie wystawy pt. "Z walk o Poznań i okolice w 1945 roku" w wysokości 1.000 zł. Współorganizatorami wystawy będą Lubońskie Stowarzyszenie Historyczne, Stowarzyszenie Eksploracji i Archeologii Podwodnej EKSPLONUR z Poznania oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia. Na ekspozycji planszowej i gablotowej znajdą się eksponaty, zdjęcia, dokumenty i archiwalia przedstawiające zwiedzającym historię walk i wyzwalania miasta Poznania oraz okolic w 1945 roku.
Wystawę zwiedzą mieszkańcy Lubonia, Komornik i Puszczykowa, oraz młodzież szkolna. Organizatorzy przewidują, że wystawę obejrzy ok. 500 osób. Ekspozycja wystawiona będzie w Sali Historycznej Miasta Lubonia przy Ośrodku Kultury w Luboniu od lutego do maja 2001 roku. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania w wysokości 800 zł, na pokrycie części kosztów związanych z zebraniem materiałów ich selekcję oraz rozmieszczeniem materiałów w przygotowanym pomieszczeniu wystawowym.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 14:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 11:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7488
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 12:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40