BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 448/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 lutego 2001r.

 

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2001.

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077) oraz art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego sporządza opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2001 r. Ustala się kwoty:
1. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.254.893 zł,
2. wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.254.893 zł, z tego:
- wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.819.700 zł,
- pozostałych wydatków w kwocie 3.265.193 zł,
- dotacji podmiotowych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 160.000 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 0 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały).
3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.915.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

* Załącznik nr 1 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2003-07-14 14:31
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 12:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-14 14:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-20 09:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7487
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 12:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40