BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 449/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lutego 2001r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej VIII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - etapu powiatowego.

Uchwała Nr 450/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lutego 2001r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych przeznaczonych na przeprowadzenie VIII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Uchwała Nr 451/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lutego 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania Szkole Podstawowej w Dopiewie na Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Szkół Podstawowych w Koszykówce Chłopców Turniej Finałowy.

Uchwała Nr 452/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lutego 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania Szkole Podstawowej w Koziegłowach na Finały Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Koszykówce Dziewcząt Szkół Podstawowych.

Uchwała Nr 453/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lutego 2001r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na remont budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.

Uchwała Nr 454/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lutego 2001r. 

w sprawie:
unieważnienia przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących
w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.

Banery